Available courses

พื้นฐานวิศวะ

พื้นฐานวิศวะ

     การสร้างตัวละคร 3 มิติ วิธีการ ขั้นตอนการสร้าง ...
Course
Self enrolment

วิทยาการคำนวณ ม.4

วิทยาการคำนวณ ม.4

Course
Self enrolment

คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี

Course
Self enrolment

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

     ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ และศ...
Course